Z Testi İstatistiği Hesaplayıcı

İstatistikte varyans değeri bilinen büyük ölçekli bir örneklem için iki ortalamayı karşılaştırmak ve birbirlerinden farklılık gösterip göstermediklerini bulmak için kullanılan test z testi olarak adlandırılır. Bu, standartlaştırılmış rastgele değişkeni, popülasyon ortalaması ve standart sapması olan bir veri seti için z değerini bulmayı sağlayan çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

İstatistikte varyans değeri bilinen büyük ölçekli bir örneklem için iki ortalamayı karşılaştırmak ve birbirlerinden farklılık gösterip göstermediklerini bulmak için kullanılan test z testi olarak adlandırılır. Bu, standartlaştırılmış rastgele değişkeni, popülasyon ortalaması ve standart sapması olan bir veri seti için z değerini bulmayı sağlayan çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

Formül:

Z Testi İstatistik Değer = (X-µ) / σ Nerede, X = Standardize Rastgele Değişken µ = Nüfus ortalaması σ = Nüfus Standart Sapma

örnek:

Standartlaştırılmış rastgele değişkeni 3 olan 1,2,3 veri seti için z testini yapın.

Adım 1 :

Popülasyon ortalaması 2 ve popülasyon standart sapması 0,8165'dir.

Adım 2 :

Z skoru = (3-2) / 0.8165 = 1.2247


tr EV


Sitemap