Z Değeri Hesaplayıcı

Standart değer aynı zamanda z değeri olarak da bilinir. Bir değerler grubunda bir değerin ortalamayla ilişkisinin istatistiksel ölçümüdür. Pozitif veya negatif bir değer olabilir. Bu hesaplayıcıda örneklem ortalamasından ve örneklem standart sapmasından z değerini hesaplayabilirsiniz.

Standart Z Puan HesaplamaStandart değer aynı zamanda z değeri olarak da bilinir. Bir değerler grubunda bir değerin ortalamayla ilişkisinin istatistiksel ölçümüdür. Pozitif veya negatif bir değer olabilir. Bu hesaplayıcıda örneklem ortalamasından ve örneklem standart sapmasından z değerini hesaplayabilirsiniz.

formül:

Z değeri = (X - μ) / σ nerede, X = Standardize Rasgele Değişken, µ = Örnek Ortalama, σ = Standart Sapma Örnek.

örnek

Z değeri verilen standartlaştırılmış rastgele bir değişken değerinden ortalamanın çıkarılmasıyla
ve sonra standart sapmaya bölünmesiyle hesaplanabilir.

* Negatif z değeri alırsak bu ortalamanın altındadır;
* Pozitif z değeri alırsak bu ortalamanın üstündedir;
* Sıfır alırsak bu ortalama ile aynıdır.

Girdi verilerinin 2,3,4 olduğunu düşünelim, verilen değer için örneklem ortalaması 3, standart sapma ise 1'dir,
Standartlaştırılmış rastgele değişkeni 5 olarak düşünün,
Formüldeki verilmiş olan değeri değiştirerek, ( 5 - 3 ) / 1 z değerini 2 olarak buluruz.
Pozitif bir z değeri (2) elde ettik dolayısıyla bu ortalamanın üstündedir.


tr EV


Sitemap