Standart Hata Hesaplayıcı

Örneklem ortalaması popülasyonun gerçek ortalamasından farklılık gösteriyorsa bu fark standart hata (SH) olarak adlandırılır. Örneklemin standart sapmasının √n ile bölünmesi örneklemin standart hatasıdır. Bu hesaplayıcıda bir değer aralığı için standart hatayı bulabilirsiniz.

Formül:

Örneklem Ortalamasının Standart Hatası Nerede, SE = Standart Hata s = Standart Sapma n = Örneklem büyüklüğü (Gözlemlerin Sayısı).

örnek:

Veri 1,3,5,7 bir dizi göz önünde

Adım 1 :

Verilerin ortalaması da 4'ü.

Adım 2 :

Standart sapma SD 2,58199 olduğu

Adım 3 :

SE, 2,58199 bulmak için / √4
= 1. 29099
Dolayısıyla 1,3,5,7 SE 1.29099 olduğunu

tr EV