Standart Hata Hesaplayıcı

Örneklem ortalaması popülasyonun gerçek ortalamasından farklılık gösteriyorsa bu fark standart hata (SH) olarak adlandırılır. Örneklemin standart sapmasının √n ile bölünmesi örneklemin standart hatasıdır. Bu hesaplayıcıda bir değer aralığı için standart hatayı bulabilirsiniz.

Örneklem ortalaması popülasyonun gerçek ortalamasından farklılık gösteriyorsa bu fark standart hata (SH) olarak adlandırılır. Örneklemin standart sapmasının √n ile bölünmesi örneklemin standart hatasıdır. Bu hesaplayıcıda bir değer aralığı için standart hatayı bulabilirsiniz.

Formül:

Örneklem Ortalamasının Standart Hatası Nerede, SE = Standart Hata s = Standart Sapma n = Örneklem büyüklüğü (Gözlemlerin Sayısı).

örnek:

Veri 1,3,5,7 bir dizi göz önünde

Adım 1 :

Verilerin ortalaması da 4'ü.

Adım 2 :

Standart sapma SD 2,58199 olduğu

Adım 3 :

SE, 2,58199 bulmak için / √4
= 1. 29099
Dolayısıyla 1,3,5,7 SE 1.29099 olduğunu


tr EV


Sitemap