Örneklem Varyansı Hesaplayıcı

Örneklem varyansı tek bir örneklemde görünen örnek verilerin değişiminin ölçüsüdür. Hesaplama terimleriyle Ortalama'dan karesi alınmış farkların aritmetik ortalaması olarak ifade edilebilir. Tanımda belirtildiği gibi bunu hesaplamak için 3 adımımız var.

adım 1: Örneklem verilerin ortalamasını hesaplayın.
adım 2: Her bir örneklem veri için orjinal değerden ortalamayı çıkarın ve sonucun karesini alın.
adım 3: Adım 2'deki tüm sonuçları toplayın ve N-1 'e bölün.

Örneklem Varyansı Hesaplayıcı

sonuç:

Örneklem varyansı tek bir örneklemde görünen örnek verilerin değişiminin ölçüsüdür. Hesaplama terimleriyle Ortalama'dan karesi alınmış farkların aritmetik ortalaması olarak ifade edilebilir. Tanımda belirtildiği gibi bunu hesaplamak için 3 adımımız var.

adım 1: Örneklem verilerin ortalamasını hesaplayın.
adım 2: Her bir örneklem veri için orjinal değerden ortalamayı çıkarın ve sonucun karesini alın.
adım 3: Adım 2'deki tüm sonuçları toplayın ve N-1 'e bölün.

formül: Örnek Varyans Formula nerede, σ = örnek Varyans X = Girdi Değeri μ = ortalama N = Puanlarının Sayısı

örnek

örnek Varyans

X değerini düşünelim 4,8,2,9.
Örneklem varyansını σ2 bulmak için ortalama değeri bulun
μ = (4 + 8 + 2 + 9) / 4
μ = 5.75

Örneklem verinin ortalamadan farkının toplamını bulun ve elde edilen değerin karesini alın (x - μ)2
4 = 3.0625
8 = 5.0625
2 = 14.0625
9 = 10.5625
∑(x - μ)2 = 3.0625 + 5.0625 + 14.0625 + 10.5625
∑(x - μ)2 = 32.75

Daha sonra 1 çıkarılan toplam değere bölün (N-1)
σ2 = 32.75 / (4 - 1)
σ2 = 10.9167


tr EV


Sitemap