Popülasyon Varyansı Hesaplayıcı

Bütün popülasyon için verinin varyansını hesaplamakta kullanılan Çevrimiçi popülasyon varyansı hesaplayıcı. Popülasyon varyansı, genellikle karesi alınmış ortalama değerden sapmaların, toplama bölünmesiyle elde edilebilir. Bu varyans aşağıda verilen basit adımlarla bulunabilir.

adım 1: Popülasyon verideki her bir değeri ortalamadan çıkarın.

adım 2: Elde edilen değerin karesini alın.
adım 3: Karesi alınmış tüm sayıları toplayarak ve toplam sayıya bölerek ortalamayı bulun.

Nüfus Varyans hesaplayın

sonuç:

Bütün popülasyon için verinin varyansını hesaplamakta kullanılan Çevrimiçi popülasyon varyansı hesaplayıcı. Popülasyon varyansı, genellikle karesi alınmış ortalama değerden sapmaların, toplama bölünmesiyle elde edilebilir. Bu varyans aşağıda verilen basit adımlarla bulunabilir.

adım 1: Popülasyon verideki her bir değeri ortalamadan çıkarın.

adım 2: Elde edilen değerin karesini alın.
adım 3: Karesi alınmış tüm sayıları toplayarak ve toplam sayıya bölerek ortalamayı bulun.

formül:

Nüfus Varyans Formula nerede, σ = Nüfus Varyans X = nüfus Verileri μ = ortalama N = Puanlarının Sayısı

örnek

Nüfus Varyans

X değeri 4,8,2,9 düşünün sağlar.
Nüfus varyans almak için ortalama değeri bulun σ2
μ = (4 + 8 + 2 + 9) / 4
μ = 5.75

Ortalama nüfus verilerinin farkın inci toplamını bulun ve elde edilen değer kare (x - μ)2
4 = 3.0625
8 = 5.0625
2 = 14.0625
9 = 10.5625
∑(x - μ)2 = 3.0625 + 5.0625 + 14.0625 + 10.5625
∑(x - μ)2 = 32.75

Ardından, toplam değerine göre bölünmesi (N)
σ2 = 32.75 / 4
σ2 = 8.1875

Nüfus Varyans hesaplanması bu online istatistik hesap makinesi kullanarak daha kolay yapılır.


tr EV


Sitemap