Ortalama Mutlak Sapma Hesaplayıcı

Bir veri setindeki değerlerin ortalamalarından ne kadar farklılık gösterdiğini bulmak için kullanılan ölçü ortalama mutlak sapma olarak adlandırılır. Aynı zamanda ortalama sapma veya aritmetik ortalama mutlak sapma da denir. Bu hesaplayıcıyı kullanarak bir veri setinin OMS'sini bulun.

OMS Hesaplayıcı

Bir veri setindeki değerlerin ortalamalarından ne kadar farklılık gösterdiğini bulmak için kullanılan ölçü ortalama mutlak sapma olarak adlandırılır. Aynı zamanda ortalama sapma veya aritmetik ortalama mutlak sapma da denir. Bu hesaplayıcıyı kullanarak bir veri setinin OMS'sini bulun.

Formül:

Ortalama = Girilen değerlerin toplamı / n Sapma formülü Ortalama Nerede, x = veri X̄ = Ortalama n = Değerlerin sayısı MAD = Mutlak sapma

örnek:

2,4,6,8'in OMS'sini bulun

Adım 1 :

Verilerin ortalamasını bulun :
(2+4+6+8) / 4 = 20/4 = 5

Adım 2 :

Her bir veri ve ortalama arasındaki mesafeyi bulun.
2 ile 5 arasındaki mesafe 3'tür
4 ile 5 arasındaki mesafe 1'tür
6 ile 5 arasındaki mesafe 1'tür
8 ile 5 arasındaki mesafe 3'tür

Adım 3 :

Tüm mesafeleri toplayın:
3+1+1+3 = 8

Adım 4 :

Bunu veri sayısına bölün:
8 / 4 = 2
Ortalama mutlak sapma 2'dir.


tr EV


Sitemap