Korelasyon Katsayısı Hesaplayıcı

Bir korelasyon katsayısı, iki (ya da) daha fazla değişken arasındaki derecenin bir ölçüsüdür. Bu aynı zamanda, çapraz-korelasyon katsayısı olarak da bilinir. -1'den +1'e farklılık gösterebilir. -1 mükemmel negatif korelasyonu ( bir değişken artarken, bir diğeri azalıyorsa) ve +1 mükemmel pozitif korelasyonu ( bir değişken artarken, bir diğeri de artıyorsa) gösterir. Bu istatistik hesaplayıcıda, bilinen değişken değerleri X ve Y arasındaki korelasyon katsayısını hesaplayın.

Korelasyon hesaplayın Co-verimli:
X Değeri Y Değeri
Daha Ekle.. Daha az..

Bir korelasyon katsayısı, iki (ya da) daha fazla değişken arasındaki derecenin bir ölçüsüdür. Bu aynı zamanda, çapraz-korelasyon katsayısı olarak da bilinir. -1'den +1'e farklılık gösterebilir. -1 mükemmel negatif korelasyonu ( bir değişken artarken, bir diğeri azalıyorsa) ve +1 mükemmel pozitif korelasyonu ( bir değişken artarken, bir diğeri de artıyorsa) gösterir. Bu istatistik hesaplayıcıda, bilinen değişken değerleri X ve Y arasındaki korelasyon katsayısını hesaplayın.

Korelasyon Katsayısı Formülü :

Korelasyon (r) = NΣXY - (ΣX)(ΣY) / Sqrt([NΣX2 - (ΣX)2][NΣY2 - (ΣY)2]) Nerede,

N = Değerleri veya elemanların sayısı X = ilk Skor Y = ikinci Skor ΣXY = Birinci ve İkinci Puanlarının ürünün toplamı ΣX = İlk Puanlarının Toplamı ΣY = İkinci Puanlarının Toplamı ΣX2 = Kare İlk Puanlarının Toplamı ΣY2 = Kare İkinci Puanlarının Toplamı

Bu araç istatistiksel problemlerin hesaplanmasında size dinamik olarak yardımcı olacaktır. Korelasyon Katsayısı hesaplamayı daha kolay hale getirir.


tr EV


Sitemap