Frekans Dağılımı Hesaplayıcı

Bir tablo olarak ifade edilen bir örneklemin sonuçlarının frekansları frekans dağılımı olarak adlandırılır. Aşağıdaki metin kutularına dağılımın adı ve veri serisini girin ve tek tek veya eşit büyüklükte gruplar halindeki ardışık sayısal veri öğelerinin frekans dağılımını belirleyin.


Bir tablo olarak ifade edilen bir örneklemin sonuçlarının frekansları frekans dağılımı olarak adlandırılır. Aşağıdaki metin kutularına dağılımın adı ve veri serisini girin ve tek tek veya eşit büyüklükte gruplar halindeki ardışık sayısal veri öğelerinin frekans dağılımını belirleyin.


tr EV


Sitemap