68-95-99.7 Hesaplayıcı

Ampirik kural ortalama ve standart sapma ile belirlenen bir normal dağılım için istatistiksel kuraldır. Buna göre, verilerin % 68'i ilk SD içine, % 95'i ilk iki SD içine ve % 99.7'si ilk üç SD içine düşer. Bu nedenle bu aynı zamanda 68-95-99.7 veya üç sigma kuralı olarak da bilinir. Bu hesaplayıcıyı kullanarak verilen veri seti için Ampirik kuralı bulun.

Ampirik Kural Hesaplayıcı

Toplam Numaraları
Ortalama (Ortalama)
Standart Sapma
Ampirik Kural %68'e denk gelmektedir
Ampirik Kural %95'e denk gelmektedir
Ampirik Kural %97.7'e denk gelmektedir

Ampirik kural ortalama ve standart sapma ile belirlenen bir normal dağılım için istatistiksel kuraldır. Buna göre, verilerin % 68'i ilk SD içine, % 95'i ilk iki SD içine ve % 99.7'si ilk üç SD içine düşer. Bu nedenle bu aynı zamanda 68-95-99.7 veya üç sigma kuralı olarak da bilinir. Bu hesaplayıcıyı kullanarak verilen veri seti için Ampirik kuralı bulun.

Ampirik Kural :

1. % 68'de kural,
= (Ortalama - standart sapma) ve (Ortalama + standart sapma)

2. % 95'de kural,
= (Ortalama - 2 × standart sapma) and (Ortalama + 2 × standart sapma)

3. % 97.7'de kural,
= (Ortalama - 3 × standart sapma) and (Ortalama + 3 × standart sapma)

örnek:

12, 65, 23, 74 veri seti için ampirik kuralı bulun

Adım 1 :

Ortalama = X değerlerinin toplamı / N (Değerlerin sayısı)
= (12+65+23+74) / 4
= 174 / 4
= 43.5

Adım 3 :

Ortalama ve standart sapma kullanılarak,
68 % veri 12.9 ile 74.1 arasına düşer
Değerlerin % 95'i -17,7 ile 104,7 arasındadır
Değerlerin % 97,7'i -48,3 ile 135,3 arasındadır


tr EV


Sitemap