Etki Büyüklüğü Hesaplayıcı

Herhangi bir şeyin sonucu veya çıktısı bir etkidir. Etkinin etkinliğinin ölçüsü etki büyüklüğü olarak adlandırılır. İki olay veya grubun ortalamaları arasındaki fark, etki büyüklüğü olarak adlandırılır. Bu, Cohen'in d formülü kullanılarak etki büyüklüğünü bulmak için çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

Cohen'in d Hesaplayıcısı

Herhangi bir şeyin sonucu veya çıktısı bir etkidir. Etkinin etkinliğinin ölçüsü etki büyüklüğü olarak adlandırılır. İki olay veya grubun ortalamaları arasındaki fark, etki büyüklüğü olarak adlandırılır. Bu, Cohen'in d formülü kullanılarak etki büyüklüğünü bulmak için çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

Formül:

Cohen in d Değeri Nerede, d = Cohen'in d Değeri (Standartlaştırılmış Ortalama Farkı), M1,M2 = Birinci ve İkinci Veri Setinin Ortalama Değerleri, SD1,SD2 = Birinci ve İkinci Veri Setinin Standart Sapması, r = Etki Boyutu.

tr EV


Sitemap