Doğrusal Regresyon Hesaplayıcı

İstatistikte regresyon, değişkenler arasındaki bağlantıların değerlendirilmesinde istatistiksel bir süreçtir. Basit doğrusal regresyon, bir ilgi değişkeninin (bağımlı değişken) başka bir değişkendeki (bağımsız değişken) değişikliklerden nasıl etkilendiğini tahmin etmek için kullanılan bir tekniktir.

Basit Regresyon Denklemi Hesaplama

Regresyon hesaplayın:
X DeğeriY Değeri
Daha Ekle.. Daha az..

İstatistikte regresyon, değişkenler arasındaki bağlantıların değerlendirilmesinde istatistiksel bir süreçtir. Basit doğrusal regresyon, bir ilgi değişkeninin (bağımlı değişken) başka bir değişkendeki (bağımsız değişken) değişikliklerden nasıl etkilendiğini tahmin etmek için kullanılan bir tekniktir.

Regresyon Formülü :

Regresyon Denklemi(y) = a + bx Eğim(b) = (NΣXY - (ΣX)(ΣY)) / (NΣX2 - (ΣX)2) Durdurmak(a) = (ΣY - b(ΣX)) / N Nerede,

x ve y değişken vardır. b = Regresyon çizgisinin eğimi a = Regresyon çizgisi ve y ekseni kesişim noktası. N = Değerleri veya elemanların sayısı X = Ilk Skor Y = Ikinci Skor ΣXY = Birinci ve İkinci Puanlarının ürünün toplamı ΣX = İlk Puanlarının Toplamı ΣY = İkinci Puanlarının Toplamı ΣX2 = Kare İlk Puanlarının Toplamı

örnek :

Basit doğrusal regresyon denklemini hesaplamak için,
bağımlı (x) olarak iki değişken ve bağımsız değişken (y) düşünelim.

X = 4, Y = 5
X = 6, Y = 8

Eğimi 1.5, y eksenini -1 ve regresyon denklemini -1 + 1.5x. olarak alın.


tr EV


Sitemap