Çevrimiçi Olasılık Hesaplayıcı

Olasılık, belirli bir olayın gerçekleşecek olma şansıdır. 0 ve 1 (0 yanlışı, 1 doğruyu gösteririr) arasında bir sayı olarak ifade edilir. Bu çevrimiçi istatistik hesaplayıcıda tek ve çok olay olasılığını, olası sonuçlara ve gerçekleşen olaylara dayalı olarak hesaplayın.

Tek Olay Olasılık

Sonuç


Çoklu Olay Olasılık

Sonuç

Olasılık, belirli bir olayın gerçekleşecek olma şansıdır. 0 ve 1 (0 yanlışı, 1 doğruyu gösteririr) arasında bir sayı olarak ifade edilir. Bu çevrimiçi istatistik hesaplayıcıda tek ve çok olay olasılığını, olası sonuçlara ve gerçekleşen olaylara dayalı olarak hesaplayın.

Tek Olay Olasılık Formülü :

Gerçekleşen olayın olasılığı P(A) = n(A) / n(S). Gerçekleşmeyen olayın olasılığı P(A') = 1 - P(A).

Çok Olay Olasılığı Formülü :

Gerçekleşen olayın olasılığı P(A) = n(A) / n(S). Gerçekleşmeyen olayın olasılığı P(A') = 1 - P(A). Gerçekleşen olayın olasılığı P(B) = n(B) / n(S). Gerçekleşmeyen olayın olasılığı P(B') = 1 - P(B). Olasılık iki olay meydana geldiği P(A ∩ B) = P(A) x P(B). Olayın herhangi biri meydana Olasılık P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B). Koşullu Olasılık P(A | B) = P(A ∩ B) / P(B). Nerede, n(A) - Olay A Oluşum sayısı n(B) - Olay B Oluşum sayısı n(S) - Olası Sonuçlarının Sayısı.

örnek

Tek Olay Olasılığı

Verilen, tek bir olay Olasılık bul n(s) = 20, P(A) = 13

Adım 1 : Bulmak P(A)
P(A) = 13 / 20 = 0.65

Adım 2 : Bulmak P(A')
P(A') = 1 - 0.65 = 0.35

Çoklu Olay Olasılık

Verilen, birden fazla olay Olasılık Bul n(s) = 10, n(A) = 8 and n(B) = 2

Adım 1 : Bulmak P(A)
P(A) = 8 / 10 = 0.8

Adım 2 : Bulmak P(A')
P(A') = 1 - 0.8 = 0.2

Adım 3 : Bulmak P(B)
P(B) = 2 / 10 = 0.2

Adım 4 : Bulmak P(B')
P(B') = 1 - 0.2 = 0.8

Adım 5 : Bulmak P(A ∩ B)
P(A ∩ B) = 0.8 *0.2 = 0.16

Adım 6 : Bulmak P(A ∪ B)
P(A ∪ B) = ( 0.8 + 0.2 ) - 0.16 = 0.84

Adım 7 : Bulmak P(A | B)
P(A | B) = 0.16 / 0.2 = 0.8

Bu araç normal istatistik olasılıklarını çevrimiçi olarak hesaplamakta size dinamik anlamda yardımcı olacaktır.


tr EV


Sitemap