Pisagor (Pythagoras) Teoremi Hesaplayıcı

Teorem Yunan matematikçi Pisagor'un adını almıştır. Hipotenüsün karesinin iki kenarın (komşu ve karşı) karesi toplamına eşit olduğunu belirtir. Bu hesaplayıcıyı kullanarak hipotenüsü, komşu kenarı ve karşı kenarı bilinen diğer değerlerle dönüşümlü olarak bulabilirsiniz.

Teorem Yunan matematikçi Pisagor'un adını almıştır. Hipotenüsün karesinin iki kenarın (komşu ve karşı) karesi toplamına eşit olduğunu belirtir. Bu hesaplayıcıyı kullanarak hipotenüsü, komşu kenarı ve karşı kenarı bilinen diğer değerlerle dönüşümlü olarak bulabilirsiniz.

Formül:

c 2 = a 2 + b 2 Nerede, a = Bitişik Yan (a) b = Karşı Taraf (b) c = Hipotenüs Tarafı (c) dik açılı üçgenin.

Pisagor Teoremi antik uygarlıkların bilinen en eski teoremleri biriydi. Bu ünlü formülü Yunan matematikçi ve filozof, Pisagor adlandırılır.


tr EV


Sitemap