Yoğunluk Hesaplayıcı

Yoğunluk, birim hacim başına düşen kütle olarak tanımlanabilir. Hacimsel kütle yoğunluğu olarak adlandırılır ve ρ olarak ifade edilir. Bu çevrimiçi yoğunluk hesaplayıcı, değişimli olarak diğer bilinen değerler kullanılarak yoğunluk, kütle ve hacimi bulmak için kullanılır.

Yoğunluk, Kütle ve Hacim Bulma

kg
m3
kg/m3

Yoğunluk, birim hacim başına düşen kütle olarak tanımlanabilir. Hacimsel kütle yoğunluğu olarak adlandırılır ve ρ olarak ifade edilir. Bu çevrimiçi yoğunluk hesaplayıcı, değişimli olarak diğer bilinen değerler kullanılarak yoğunluk, kütle ve hacimi bulmak için kullanılır.

Yoğunluk:

Yoğunluk

Kitle:

Kitle

Hacim :

Hacim
Nerede, d = Yoğunluk, m = Kitle, v = Hacim

Herhangi bir maddenin kütlesi ve aldığı kapasite arasındaki ilişki yoğunluk olarak adlandırılır. Suyun yoğunluğu yaklaşık santimetreküp başına bir gramdır. Eğer daha yüksek yoğunluklu bir nesne suyun içine düşerse batar. Sudan daha düşük yoğunluğa sahip bir nesne olması durumunda ise yüzer. 

örnek

yoğunluk (d)

Bu 12 kg bir maddenin ağırlıkça yoğunluğu, 12 m3'lik bir hacmini.
d = m / v
d = 12 / 12
d = 1 kg/m3

Ağırlık (m)

23 kg/m3 yoğunluğa ve 12m3 arasında bir hacme sahip bir malzemeden mass.
m = d * v
m = 12 * 23
m = 276 kg

Hacim (v)

23 kg/m3 yoğunluğu ve 12 kg ağırlık ile malzemenin hacmini bulun.
v = m / d
v = 12 / 23
v = 0.52m3


tr EV


Sitemap