Kuvvet Hesaplayıcı

Bir nesnenin başka bir nesneyle etkileşimi nedeniyle hareketindeki değişim (itme veya çekme) Kuvvet olarak adlandırılır. Kuvvet bir nesnenin hızında değişikliğe neden olur. Ayrıca hareket halindeki bir nesnenin hızlanmasına ve yavaşlamasına da neden olur. Burada, bilinen diğer değerlerle değişimli olarak kitle, kuvvet ve ivmeyi hesaplayabilirsiniz.

Kuvvet, Kütle ve İvme'yi Hesaplayın

kg
m/s2
N

Bir nesnenin başka bir nesneyle etkileşimi nedeniyle hareketindeki değişim (itme veya çekme) Kuvvet olarak adlandırılır. Kuvvet bir nesnenin hızında değişikliğe neden olur. Ayrıca hareket halindeki bir nesnenin hızlanmasına ve yavaşlamasına da neden olur. Burada, bilinen diğer değerlerle değişimli olarak kitle, kuvvet ve ivmeyi hesaplayabilirsiniz.

Kuvvet:

Kuvvet

Kitle:

Kitle

Hızlanma:

Hızlanma
Nerede, m = Kitle, a = Hızlanma

Kuvvet, aynı zamanda, kütle ve ivmenin çarpımı olarak tanımlanır. Baskın (Nükleer), zayıf (Nükleer), elektromanyetik ve yerçekimsel kuvvetler olmak üzere dört temel kuvvet vardır. Temel olmayan kuvvetler arasında ise Normal, Sürtünme, Gerilim, Süreklilik ve İmgesel kuvvetler vardır.

örnek

Güç

Ağırlık 2 ve ivme 3 'e eşittir, kuvvet gibi hesaplanabilir
F = m * a
F = 2 * 3
F = 6 N

Ağırlık

4 güç ve 8 ivme, kütle olarak hesaplanabilir ise
m = F / a
m = 4 / 8
m = 0.5 kg

Hızlanma

Ağırlıkça 12 ve 4 kuvvetine, hızlandırma gibi hesaplanabilir
a = F / m
a = 12 / 4
a = 3 Bayan2


tr EV


Sitemap