Ortalama İvme Hesaplayıcı

Hızdaki değişim oranı ivmedir. Zaman periyodu ile bölünen bir nesnenin hızındaki değişim, onun ortalama ivmesi olarak adlandırılır. Bu, verilen değerlerle ortalama ivmeyi bulmak için çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

m/s
m/s
saniye
saniye
m/s2

Hızdaki değişim oranı ivmedir. Zaman periyodu ile bölünen bir nesnenin hızındaki değişim, onun ortalama ivmesi olarak adlandırılır. Bu, verilen değerlerle ortalama ivmeyi bulmak için çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

Formül:

Ortalama İvme = (Hız Farkı) / (Zaman Farkı) = (vf - vi)/(tf - ti) Nerede, vi = ilk Hız vf = Final Hız ti = ilk Zaman tf = Final Zamanı

örnek

Başlangıç ve bitiş hızlarını 5,7 ve başlangıç ve bitiş zamanlarını 2,3 olarak düşünün.
Adım 1 : 7-5 / 3-2
Adım 2 : 2 / 1 = 2
Bunların sonucu ortalama ivme 2'dir.


tr EV


Sitemap