Macar Algoritması Hesaplayıcısı

Macar algoritması, işlerin işçilere birebir şekilde optimal atanması için ve atama maliyetini azaltmak için kullanılır. Bu hesaplayıcıda iş atama problemini macar algoritması ile çözebilirsiniz.

İş / Görev Atama Problemi Hesaplama

Macar algoritması, işlerin işçilere birebir şekilde optimal atanması için ve atama maliyetini azaltmak için kullanılır. Bu hesaplayıcıda iş atama problemini macar algoritması ile çözebilirsiniz.

örnek:

3 iş olduğunu, 3 işçiye atanması gerektiğini (her birine bir iş) düşünün. İşleri atamanın maliyeti :

İşler/Man J1 J2 J3
M1 52 19 20
M2 8 83 24
M3 42 35 89

Adım 1 :

En düşük satırı çıkarın,
Satırın en düşük değerini diğer değerlerden çıkarın.

İşler/Man J1 J2 J3 Satır Minima
M1 33 0 1 -19
M2 0 75 16 -8
M3 7 0 54 -35

Adım 2 :

En düşük sütunu çıkarın,
Sütunun en düşük değerini diğer değerlerden çıkarın.

İşler/Man J1 J2 J3
M1 33 0 0
M2 0 75 15
M3 7 0 53
Sütun Minima -1

Adım 3 :

Çizgilerin en düşük sayısı ile tüm sıfırları kapatın,


İşler/Man J1 J2 J3
M1 33 0 0
M2 0 75 15
M3 7 0 53

Adım 4 :

Sıfır's Seçin


İşler/Man J1 J2 J3
M1 33 0 0
M2 0 75 15
M3 7 0 53

Adım 5 :

Seçimi orijinal matrise uygulayın, bu onlara atanan işler olacaktır ve atanan tüm işlerin maliyetini eklemek en düşük maliyet olacaktır.


İşler/Man J1 J2 J3
M1 52 19 20
M2 8 83 24
M3 42 35 89

Macar algoritması kavramı ile İş Atama Problemi burada daha kolay yapılır.


tr EV


Sitemap