ROI Hesaplayıcı

Yatırım getirisi, en alışılmış fayda oranıdır. Bu basit finansal hesaplayıcıda, başlangıç yatırımından ve getiri miktarından (kazançlar) ROI'yi hesaplarsınız.

Yatırım Getiri Oranını Hesaplayın

%

Yatırım getirisi, en alışılmış fayda oranıdır. Bu basit finansal hesaplayıcıda, başlangıç yatırımından ve getiri miktarından (kazançlar) ROI'yi hesaplarsınız.

Formula kullanılmış:

ROI = ((kazanç) - İlk Yatırıma Miktarı) / Başlangıç Yatırıma Tutar)) 100 ×

Yatırım Getirisi Oranı'nın hesaplanması burada daha kolay yapılır.


tr EV


Sitemap