Bileşik Sayıyı Ondalık Gösterime Dönüştürücü

Basit bir kesir ve tam sayının kombinasyonu bileşik kesir olarak adlandırılır. Kesirli kısmı tamsayı kısmından ondalık noktayla ayrılmış olan sayılar ondalık gösterimdir. Bu, bileşik kesirleri (1 2/3) ondalık gösterimlere(1.6666) dönüştüren bir dönüştürücüdür.


Ondalık Notasyon Karışık sayısı Kesirler dönüştürme

Kesir Karışık Numarasını Girin not : 7 1/4
ondalık Gösterim

Basit bir kesir ve tam sayının kombinasyonu bileşik kesir olarak adlandırılır. Kesirli kısmı tamsayı kısmından ondalık noktayla ayrılmış olan sayılar ondalık gösterimdir. Bu, bileşik kesirleri (1 2/3) ondalık gösterimlere(1.6666) dönüştüren bir dönüştürücüdür.

örnek

Karışık numaralar düşünün: 7 1/4

adım 1:

Tam sayıyı basit kesir sayısı haline getirin,
burada 7 tam sayıdır, kesirli biçimi ise: 7 / 1

adım 2:

Paydaları aynı hale getirmek için, EKOK almamız gerekir
Birinci kesir : (7 * 4) / (1 * 4) = 28 / 4
ikinci fraksiyon : (1 * 1) / (4 *1) = 1 / 4

adım 3:

Her iki kesiri tek bir kesir halinde toplayalım (28 / 4) + (1 / 4) = (28 +1) / 4 = 29 / 4 = 7.25
Verilen bileşik kesir için Ondalık Değer: 7.25


tr EV


Sitemap