Kreatinin Klirensi esaplayıcısı

Kreatinin kasların enerji üretimi sırasında salınan bir atık üründür. Kreatinin klirensi (CrCl) olarak bilinen bu atık ürün böbrekler tarafından vücuttan atılır ve idrarda ortaya çıkar. Bu, böbrekler için tanısal bir idrar testidir. Vücuttaki daha yüksek seviyelerdeki kreatinin böbreklerde ciddi hasara neden olur. Dolayısıyla CrCl oranı böbreklerin düzgün çalışması için normal bir seviyede olmalıdır. Bu hesaplayıcıda kilo, yaş ve serum kreatinini girerek dakikadaki CrCl'yi hesaplayın.

Erkek    Kadın
mg/dL
yıl
 
mL/dak

Kreatinin kasların enerji üretimi sırasında salınan bir atık üründür. Kreatinin klirensi (CrCl) olarak bilinen bu atık ürün böbrekler tarafından vücuttan atılır ve idrarda ortaya çıkar. Bu, böbrekler için tanısal bir idrar testidir. Vücuttaki daha yüksek seviyelerdeki kreatinin böbreklerde ciddi hasara neden olur. Dolayısıyla CrCl oranı böbreklerin düzgün çalışması için normal bir seviyede olmalıdır. Bu hesaplayıcıda kilo, yaş ve serum kreatinini girerek dakikadaki CrCl'yi hesaplayın.

Formül:

Tahmini Kreatinin Gümrükleme = [[140 - yaş] * Ağırlık * GF] / [72 * serum Cr] Nerede, GF = Cinsiyet Düzeltme Faktörü, Erkek ise, GF = 1, GF = 0.85, kadın ise.

örnek

tahmini KrKl

Yaşınızın 30, serum kreatinin düzeyinizin 2.0 ve kilonuzun 60 olduğunu düşünün. Tahmini kreatinin klirensiniz normal aralıkta bir değer, kg cinsinden 45.83 ve lb cinsinden 20.79'dur.

Kandaki kreatinin normal seviyesi, yetişkin kadınlarda yaklaşık 97-137 ml/dak ve yetişkin erkeklerde 88-128 ml/dk'dır.

Not :Bu istatistik hesap kendi kişisel kullanım için sunulan ve sadece bir kılavuz olarak kullanılmak üzere olduğunu. Medikal ve diğer kararlar bu hesap sonuçlarına göre gereken DEĞIL. Bu hesap sınanmıştır olsa da, biz onun hesaplamalar veya results.tu doğruluğunu garanti edemez


tr EV


Sitemap