z testi formülü

Formül:

Z Testi Istatistik Deger = (X-µ) / σ


Nerede,
X = Standardize Rastgele Degisken
µ = Nüfus ortalamas1
σ = Nüfus Standart Sapma

Ilgili Hesaplama:


tr EV


Sitemap