örneklem varyansı formülü


formül:
Örnek Varyans Formula


nerede,
σ = örnek Varyans
X = Girdi Değeri
μ = ortalama
N = Puanlar1n1n Say1s1

Ilgili Hesaplama:


tr EV


Sitemap