popülasyon varyansı formülü

formül:

Nüfus Varyans Formula


nerede,
σ = Nüfus Varyans
X = nüfus Verileri
μ = ortalama
N = Puanlarinin Sayisi

Ilgili Hesaplama:


tr EV


Sitemap