Etki büyüklüğü formülü

Formül:

Cohen in d DeÄŸeriNerede,
d = Cohenin d Degeri (Standartlast1r1lm1s Ortalama Fark1),
M1,M2 = Birinci ve Ikinci Veri Setinin Ortalama Degerleri,
SD1,SD2 = Birinci ve Ikinci Veri Setinin Standart Sapmas1,
r = Etki Boyutu.

Ilgili Hesaplama:


tr EV


Sitemap