Türevlerde Bölme Kuralı Hesaplayıcı

Diferansiyel ve türev hesabında, türevlerde bölme kuralı, türevleri mevcut olan diğer iki fonksiyonun bölümü olan bir fonksiyonun türevini bulma yöntemidir. İntegralde bölme kuralı buradan çıkar. Kuralın kendisi diferansiyelin doğrudan bir sonucudur.

Diferansiyelde Bölme Kuralı Hesaplayıcı


Ayırt etmek için bir işlev girin:
Girdi Fonksiyonu Belirtme Kuralları

1. Güç değerlerini göstermek üzere ^ kullanın.
    Eg:x2=x^2.

2. Sırasıyla karekök, çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemleri için sqrt, *, /, +, - kullanın.
    Eg:1.√x=sqrt(x)
         2.5x=5*x.
         3.x+5=(x)+5.
         4.x2-5x=(x^2)-(5*x).

3. Aritmetik işlemler yaparken parantez () kullanın.
    Eg:1.sinx+cosx+tanx=(sin(x))+(cos(x))+(tan(x))
         2.secx*tanx=(sec(x))*(tan(x))
         3.tanx/sinx=(tan(x))/(sin(x))

4. Tersi, doğal logaritmayı ve farklı taban değerli logaritmayı belirtmek için sırasıyla inv, ln, log kullanın
    Eg:1.sin-1x=sininvx
         2.ln x=ln(x)
         3.log3x=log3(x)

5. Uygulama için bu Örneklem verilerini deneyin.
    Eg:1.(x+2)+(x2+9x)=(x+2)+(x^2)+(9*x).
         2.cos(x3)=(cos(x^3)).
         3.ex+lnx=(e^x)+(ln(x)).

6. Veri dizisinin yukarıda belirtilen kurallara uygun olduğundan emin olun.

Diferansiyel ve türev hesabında, türevlerde bölme kuralı, türevleri mevcut olan diğer iki fonksiyonun bölümü olan bir fonksiyonun türevini bulma yöntemidir. İntegralde bölme kuralı buradan çıkar. Kuralın kendisi diferansiyelin doğrudan bir sonucudur.

Diferansiyelde Bölme Kuralı ikiden fazla fonksiyonu bölmek için uygulanır. Yukarıdaki Hesaplayıcı, analitik diferansiyel kullanarak bir x değişkenine göre verilen fonksiyonun türevini hesaplar. Diferansiyel denklemi dinamik olarak hesaplamanıza imkan tanıyan ücretsiz çevrimiçi hesaplayıcı.


tr EV


Sitemap