Türev Hesaplayıcı

Türev, bağımlı bir değişkenin onun bağımsız değişkenine göre anlık değişim oranıdır. Bir türevin hesaplanması süreci diferansiyel olarak adlandırılır. Bu çevrimiçi hesaplayıcıda verilen bir fonksiyonun türevini belirli bir değişkene göre analitik diferansiyel kullanarak hesaplayın.

Ayırt etmek için bir işlev girin:

Girdi Fonksiyonu Belirtme Kuralları

1. Güç değerlerini göstermek üzere ^ kullanın.
    Eg:x2=x^2.

2. Sırasıyla karekök, çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemleri için sqrt, *, /, +, - kullanın.
    Eg:1.√x=sqrt(x)
         2.5x=5*x.
         3.x+5=(x)+5.
         4.x2-5x=(x^2)-(5*x).

3. Aritmetik işlemler yaparken parantez () kullanın.
    Eg:1.sinx+cosx+tanx=(sin(x))+(cos(x))+(tan(x))
         2.secx*tanx=(sec(x))*(tan(x))
         3.tanx/sinx=(tan(x))/(sin(x))

4. Tersi, doğal logaritmayı ve farklı taban değerli logaritmayı belirtmek için sırasıyla inv, ln, log kullanın
    Eg:1.sin-1x=sininvx
         2.ln x=ln(x)
         3.log3x=log3(x)

5. Uygulama için bu Örneklem verilerini deneyin.
    Eg:1.(x+2)+(x2+9x)=(x+2)+(x^2)+(9*x).
         2.cos(x3)=(cos(x^3)).
         3.ex+lnx=(e^x)+(ln(x)).

6. Veri dizisinin yukarıda belirtilen kurallara uygun olduğundan emin olun.

Türev, bağımlı bir değişkenin onun bağımsız değişkenine göre anlık değişim oranıdır. Bir türevin hesaplanması süreci diferansiyel olarak adlandırılır. Bu çevrimiçi hesaplayıcıda verilen bir fonksiyonun türevini belirli bir değişkene göre analitik diferansiyel kullanarak hesaplayın.

Türev Hesaplayıcı herhangi bir matematiksel ifadenin bir değişkene göre farklılaşmasını bulur.


tr EV


Sitemap