Seyreltme Hesaplayıcı

Çözelti katı, sıvı, gaz veya bunların bir kombinasyonu olabilen iki ya da daha fazla maddenin homojen bir karışımıdır. Bir çözücü başka bir maddeyi eritebilir. Kimyasalların yoğunluğunun azaltılması işlemi seyreltme olarak adlandırılır. Bu, seyreltme sonrası çözeltinin hacmini ve seyreltilmesi için eklenen çözücünün hacmini bulmak için çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

L
Mol/L
Mol/L
L
L

Çözelti katı, sıvı, gaz veya bunların bir kombinasyonu olabilen iki ya da daha fazla maddenin homojen bir karışımıdır. Bir çözücü başka bir maddeyi eritebilir. Kimyasalların yoğunluğunun azaltılması işlemi seyreltme olarak adlandırılır. Bu, seyreltme sonrası çözeltinin hacmini ve seyreltilmesi için eklenen çözücünün hacmini bulmak için çevrimiçi bir hesaplayıcıdır.

Formül:

Seyreltmeden Sonra Hacim (V2)= [( V1 * M1 ) / M2 ] Seyreltme Sırasında Eklenen Çözücünün Hacmi (V) = ( V2 - V1 ) Nerede, V1 = Seyreltme önce Çözüm Hacmi V2 = Seyreltme sonra çözelti hacmi M1 = Seyreltme önce Konsantrasyon M2 = Seyreltme sonra Konsantrasyon

tr EV


Sitemap