i̇ki Nokta Eğim Formu Hesaplayıcı

Eğim bir çizginin dikliğini belirtir. Doğru denklemi, m eğim ve c kesişimi temsil ettiğinde y = mx + c olarak verilir. Ayrıca koordinat noktalarından biri bilindiğinde y - y1 = m(x - x1) olarak da gösterilebilir. Bu tür formlar nokta eğim formu olarak bilinir. Doğru denklemi aynı zamanda eğim oladan, iki nokta (x1 , y1) ve (x2 , y2) bilindiğinde de hesaplanabilir. Bu hesaplayıcıyı kullanarak iki koordinat noktası ile eğimi ve doğru denklemini (y - y1) / (y2 - y1 ) = (x - x1) / (x2 – x1) olarak bulabilirsiniz.

İki Noktadan ile doğrunun denkleminin bul

Eğim bir çizginin dikliğini belirtir. Doğru denklemi, m eğim ve c kesişimi temsil ettiğinde y = mx + c olarak verilir. Ayrıca koordinat noktalarından biri bilindiğinde y - y1 = m(x - x1) olarak da gösterilebilir. Bu tür formlar nokta eğim formu olarak bilinir. Doğru denklemi aynı zamanda eğim oladan, iki nokta (x1 , y1) ve (x2 , y2) bilindiğinde de hesaplanabilir. Bu hesaplayıcıyı kullanarak iki koordinat noktası ile eğimi ve doğru denklemini (y - y1) / (y2 - y1 ) = (x - x1) / (x2 – x1) olarak bulabilirsiniz.

formül:

eğim: m = (Y1 - Y2) / (X1 - X2) Düz Hat Denklemi : (Y - Y1) / (Y2 - Y1) = (X - X1) / (X2 - X1) nerede, m = eğim X1 , X2 = X Ekseni Noktaları Y1, Y2 = Y Ekseni Noktaları

örnek

Koordinat noktalarını (x1 , y1) (1,2) ve (x2 , y2) (3,4) olarak düşünün.

adım 1:

Eğim formülünde değerleri yerine koyun.
(y1 - y2) / (x1 - x2) = ( 2-4 / 1-3). Değerleri sadeleştirin (-2) / (-2) ve eğimi 1 olarak bulacaksınız.

adım 2:

Doğru denklemini bulmak için koordinat değerlerini formülde yerine koyun.
(y – y1) / (y2 – y1 )= (x – x1) / (x2 – x1).
denklem = (y - 2) / (4 - 2) = (x - 1) / (3 - 1). Denklemi sadeleştirin ( y - 2) / 2 = (x - 1) / 2.

adım 3:

Değerleri karşılıklı çarpın, 2 (y - 2) = 2 (x - 1)

adım 4:

Basitleştirme, 2y - 4 = 2x - 2

adım 5:

Tüm bilinmeyen değerleri sol tarafa ve bütün sayıları da sağ tarafa alın.
Sonuç doğru denklemi olan -2x + 2y = 2'dir.


tr EV


Sitemap