Oran Hesaplayıcı

İki sayı arasındaki ilişki oran olarak adlandırılır. Bu a'yı b'ye (veya) a/b (veya) a : b olarak ifade edilebilir. Bu oran hesaplayıcıyı kullanarak temel aritmetik işlemlerini (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) yapın. 1 : 2 oranı, ikinci parçanın birincinin iki kat büyüğü kadar olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde 1 : 4 ise ikinci parça birincinin dört kat büyüğü demektir.

Oranların Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölmesi

Giriş Sayısı
Oran Çıktı

=

İki sayı arasındaki ilişki oran olarak adlandırılır. Bu a'yı b'ye (veya) a/b (veya) a : b olarak ifade edilebilir. Bu oran hesaplayıcıyı kullanarak temel aritmetik işlemlerini (toplama, çıkarma, çarpma ve bölme) yapın. 1 : 2 oranı, ikinci parçanın birincinin iki kat büyüğü kadar olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde 1 : 4 ise ikinci parça birincinin dört kat büyüğü demektir.

Formül:

Ek: Ca = (a1/b1) + (a2/b2) = ((a1*b2) + (a2*b1)) / (b1 * b2) çıkarma: Cs = (a1/b1) - (a2/b2) = ((a1*b2) - (a2*b1)) / (b1 * b2) çarpma: Cm = (a1/b1) * (a2/b2) = ((a1*a2) / (b1*b2)) Bölünme: Cd = (a1/b1) / (a2/b2) = ((a1*b2) / (b1*a2)) Nerede, Ca = Oran Toplama Cs = Oran Çıkarma Cm = Oran çarpma Cd = Oran Bölünme a1, a2 = Pay Girdi b1, b2 = Payda Girdi

örnek

Oran Toplama

İki (ya da) daha çok oranın toplama işlemi oran toplama olarak adlandırılır.
Oranları ekle 1 : 2, 3 : 4,
Ca = (a1/b1) + (a2/b2)
Ca = ((a1*b2) + (a2*b1)) / (b1 * b2)
Ca = ((1*4) + (3*2)) / (2 * 4)
İki oranı toplayarak 1.25'e eşit olan 10 : 8'i elde edersiniz

Oran Çıkarma

Iki (ya da) daha fazla oranlar çıkarılarak süreci oranı çıkarma denir.
Oranları çıkarma 1 : 2, 3 : 4,
Cs = (a1/b1) - (a2/b2)
Cs = ((a1*b2) - (a2*b1)) / (b1 * b2)
Cs = ((1*4) - (3*2)) / (2 * 4)
Üç oranları çıkararak, alacak -2 : 8 -0,25 eşittir

Oran çarpma

Başka oranına sahip bir çarpılması süreci oranı çarpımı olarak adlandırılır.
Oranları çarpın 10 : 20, 30 : 40 ,
Cm = (a1/b1) * (a2/b2)
Cm = ((a1*a2) / (b1*b2))
Cm = ((10*30) / (20*40))
İki oranlarının çarpılması suretiyle, sen 0.375 eşit olan 300 : 800 alacak

Oran Bölünme

İki oranları bölme işlemi oranı bölünmesi olarak adlandırılır.
Oranları Divide 1 : 3, 5 : 4 ,
Cd = (a1/b1) / (a2/b2)
Cd = ((a1*b2) / (b1*a2))
Cm = ((1*4) / (3*5))
İki oranları bölerek, 0,2667 eşit olan 4 : 15 alacak


tr EV


Sitemap