İki Nokta Arasındaki Uzaklığı Hesaplayıcı

Bir düzlemdeki iki nokta arasındaki uzaklık iki koordinat noktaları (x1, y1) ve (x2,y2) ile hesaplanır. Noktalar tarafından oluşturulan doğru ile dik açılı bir üçgen çizin. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamak için kullanılan yatay (x2 - x1) ve dikey (y2 - y1) uzaklıkları bulun.

Bir düzlemdeki iki nokta arasındaki uzaklık iki koordinat noktaları (x1, y1) ve (x2,y2) ile hesaplanır. Noktalar tarafından oluşturulan doğru ile dik açılı bir üçgen çizin. İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamak için kullanılan yatay (x2 - x1) ve dikey (y2 - y1) uzaklıkları bulun.

Formül:

Iki nokta arasındaki mesafe:

örnek:

Koordinat noktaları (2,5) ve (3,1)’dir.

Adım 1 :

Değerler formülde yerine konulduğunda, √[(3-2)2 + (1-5)2]

Adım 2 :

Basitleştirme, √ [12 + (-4)2] = √17

Adım 3 :

İki nokta arasındaki uzaklık 4.12311'dir.


tr EV


Sitemap