Aritmetik Dizi Hesaplayıcı

Ardışık terimler arasındaki farkın bir sabit olduğu bir sayı dizisi aritmetik ilerleme olarak adlandırılır. Bu aynı zamanda aritmetik dizi olarak da bilinir. Örneğin 1, 4, 7, 10 ortak farkın 3 olduğu aritmetik bir dizidir. Bu çevrimiçi aritmetik dizi hesaplayıcı aritmetik ilerlemeyi ve ortak farklı ilk n terimin toplamını, 1inci ve n'inci terimi hesaplamak için kullanılır.

Çevrimiçi Aritmetik İlerleme Hesaplayıcı

Ardışık terimler arasındaki farkın bir sabit olduğu bir sayı dizisi aritmetik ilerleme olarak adlandırılır. Bu aynı zamanda aritmetik dizi olarak da bilinir. Örneğin 1, 4, 7, 10 ortak farkın 3 olduğu aritmetik bir dizidir. Bu çevrimiçi aritmetik dizi hesaplayıcı aritmetik ilerlemeyi ve ortak farklı ilk n terimin toplamını, 1inci ve n'inci terimi hesaplamak için kullanılır.

Formül:

Aritmetik İlerleme = a + (n-1)* d Nerede, a = Serisinin Ilk Dönem n = Serinin Son Dönem d = Ortak Fark.


tr EV


Sitemap