Total Lung Capacity (TLC), Closing Capacity (CC) Volume Formula - Respiratory Calculators

Formula:

TLC = IRV + TV + ERV + RV
CC = CV + RV
CC / TLC(%) = 100 * CC / TLC


Where
,
TLC=Total lung capacity
CC=Closing capacity
IRV=Inspiratory Reserve Volume (Liters)
TV=Tidal Volume (Liters)
ERV=Expiratory Reserve Volum (Liters)
RV=Residual Volume (Liters)
CV=Closing Volume (Liters)

Related Calculator:


english Calculators and Converters

Ask a Question


Sitemap