Torsional Pendulum Formula - Classical Physics

Formula Used:


t = 2pi sqrt( l I0 / kt)
where,
pi = Constant(3.14)
t = Period [s]
l = Length of the spring[m]
I0 = Moment of Inertia of Bob [kgm2]
kt = Torsional Rigidity [Nm2]

Related Calculator:


english Calculators and Converters


Sitemap