Medication Cost - Cost per Dose, Pill Formula - Renal Calculators

Formula:Taxed cost per fill=cost per fill+(cost per fill*salestax/100)
Cost per dose=pills per dose*cost per fill
Cost per pill=Taxed cost per fill/pill or dosed per fill
Each fill lasts=pills or doses per fill/(pills per dose*doses per day)
Cost per day=cost per dose*doses per day
Pills per day=doses per day*pills per dose

Related Calculator:


english Calculators and Converters


Sitemap