Current Ratio Formula - Inventory Calculators

Formula:

Current Assets = a + b + c + d + e
Current Liabilities = u + v + w
Liquidity Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities


Where,

a = Cash and Cash Equivalents
b = Short-term Investments
c = Net Receivables
d = Inventory
e = Other Current Assets
u = Accounts Payable
v = Short-term Debt
w = Other Current Liabilities

Related Calculator:


english Calculators and Converters


Sitemap