Formula de Indice de Masa Corporal

Fórmula imc

Fórmula:

IMC en unidades del SI = Peso en kg / ( Altura en metros )2
IMC en unidades de EE.UU.= 703 X Peso en libras / ( Altura en pulgadas )2
IMC en unidades británicas= 6.35 X Peso en kg / ( Altura en metros )2

Relacionados Calculadora:


es Casa


Sitemap